Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ / RLEF’s EU-backed Leadership Devolution Project, continues

Τρεις Έλληνες εκπαιδευτές προπονητών, παρακολούθησαν ένα ακόμα σεμινάριο κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας RLEF, στο Λονδίνο.
Το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρτίζει εκπαιδευτές προπονητών και διαιτητών από όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε.. Μετά από μια σειρά επιτυχημένων σεμιναρίων, αυτή η φάση της κατάρτισης των εκπαιδευτών προπονητών, διεξήχθη στη Βρετανική πρωτεύουσα, υπό τις οδηγίες και την εποπτεία του Μάρτιν Κρίκ και τη συμμετοχή και άλλων στελεχών από την Ευρώπη. Προπονητές από την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία και την Ισπανία είχαν την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν τη γνώση τους, με συμμετοχική εκπαίδευση, πολλές ασκήσεις, εξειδικευμένες παρουσιάσεις και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων.

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν οι προπονητές Νίκος Κωστάκης, Μάθιου Άσχιλ και Τάσος Πανταζίδης.
Coach-tutor trainees from Czech Republic, Germany, Greece, Holland, Hungary, Ireland and Spain received training from RLEF Coaching Manager Martin Crick and his team of Thierry Dumaine of the Catalan Dragons, Tiziano Franchini and Remond Safi, in London as part of the RLEF’s EU-backed Leadership Devolution Project. The European Commission has provided €195.000 towards the overall cost of the project. 
Trainees conducted sessions on tactics, focussing around the play-the-ball area, as well as game-sense coaching and honing their tutor techniques.
With sessions already having been conducted in Italy, Holland and Czech Republic, the first round of coach tutorial activities will be concluded in Denmark in October. The less experienced countries, categorised as ‘Learners’ in the project, will then host the activities.
There were three coaches from Greece who participated in the seminar: Nikos Kostakis, Matthew Ashill and Tasos Pantazidis.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου